ศสพ.ชร.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายงานก่อสร้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นางพรรณี สุขใส ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ ดวงแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ [...]

ศสพ.ชร.เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นางพรรณี สุขใส ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางวราพร มีสุภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ [...]

📣 เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมรับการสนับสนุนคูปองดิจิทัล “depa mini Transformation Voucher” 📍ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มีนาคม 2567

✨สิ่งที่เกษตรกรจะได้รับ การส่งเสริมและสนับสนุนคูปองรายละ *ไม่เกิน 10,000 บาท* รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ โดยสามารถสแกน QR code [...]

ศสพ.ชร. ร่วมประชุมหารือแนวทางและวางแผนการจัดกิจกรรมงานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยว ถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นางพรรณี สุขใส ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางวราพร มีสุภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ [...]

ศสพ.ชร.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา และปรับภูมิทัศน์

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางพรรณี สุขใส ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปของศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา [...]

ศสพ.ชร.เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพายพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางพรรณี สุขใส ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางวราพร มีสุภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ [...]

ศสพ.ชร. สนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้แก่ โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางพรรณี สุขใสผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย และนางสาวอ้อ แปงสมุทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้แก่โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน [...]

ศสพ.ชร. ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางพรรณี สุขใสผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของศูนย์ฯ ร่วมประชุมประจำเดือน [...]