สนับสนุนต้นฟ้าทะลายโจร แก่สำนักงานเกษตรอำเภอพาน

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายประจญ กสิปิยกุล (ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย) สนับสนุนต้นฟ้าทะลายโจร แก่สำนักงานเกษตรอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ เพื่อเป็นพืชสมุนไพรทางเลือก เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เพื่อ cheap omega replica กระจายต้นกล้าสู่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอพาน ต่อไป