เพาะปลูกขมิ้นชันตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายประจญ กสิปิยกุล (ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯลงพื้นที่แปลงสมุนไพร เพื่อทำการเพาะปลูกขมิ้นชัน ในพื้นที่จำนวน 1 ไร่ ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร tag heuer replica watches กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรมู่มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ แปลงศึกษาทดสอบ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย