ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผา

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายประจญ กสิปิยกุล (ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย) มอบหมายให้ นางวิเชียร เหล็กทอง (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผา โดยบรรยายและสาธิต  cheap tag heuer replica การเพาะเห็ดเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ม่อนแสนใจ บ้านแสนใจใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองใน อำแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย